Государственные услуги

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Мемлекеттік қызметтерді алу барысында әкімшілік кедергілер орын алса, ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Департаментіне өз шағымыңызды білдіріп, құқықтарыңызды қорғай аласыз. Қарағанды қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 39, тел.: +7 7212 504066

 • Ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығына ада (1)
 • Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы (1)
 • Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын нем (1)
 • Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік қ (1)
 • Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
 • Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі ме (1)
 • Стационарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы (1)
 • Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберу және (немесе) емдеуді отандық медициналық ұйымдарда жүргізу үшін шетелдік маманд
 • Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу қағи (1)
 • Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

  В случае возникновения административных барьеров в ходе получения государственных услуг Вы можете обратиться в Департамент Агентства РК по делам государственной службы по Карагандинской области. Город Караганда, пр.Нурсултана Назарбаева, 39, тел.: +7 7212 504066

 • Об утверждении Правил дачи прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство органов (части орга (1)
 • Об утверждении Правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет (1)
 • Об утверждении правил направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гаран
 • Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи.rus
 • Об утверждении Правил оказания стационарной помощи (1)
 • Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления т (1)
 • Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или (1)
 • Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их (1)
 • О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения (1)
 • Об утверждении реестра государственных услуг